Jogi nyilatkozat

Név: Linistry Korlátolt Felelõsségû Társaság
Rövidített név: Linistry Kft.
Képviseletre jogosultak: Kõvári Zsigmond
Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 62-64.
Számlázási cím: 1064 Budapest, Izabella utca 62-64.
Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt., 10700024-69938623-51100005
Adószám: 25794568-2-42
Cégjegyzékszám: 13-09-14316
E-mail: info@linistry.com
Honlap: http://linistry.com/

 

1.    A Linistry Kft. nem felel a vis maiorból eredõ, vagy egyéb, az irányításán kívül esõ események okán bekövetkezõ károkért, ideértve, de nem kizárólagosan a honlap használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történõ megváltoztatásából, az információtovábbítási késedelembõl adódó, vírusok által okozott, szoftverhibából, internetes hálózat hibájából, egyéb technikai jellegû hibából eredõ, vonal, vagy rendszerhibából adódó károkért.

Honlapunkon lehetõség van más honlapokra történõ átkattintásra közvetlen linkeken keresztül. Ezekre történõ ugráskor a felhasználó átkerül más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a személyes adatok kezelésére a Linistry Kft.-nek nincs befolyása. A Linistry Kft.-t semmilyen felelõsség nem terheli a kapcsolódó honlapokon közzétett információk és adatok tekintetében.

2.    A Linistry Kft. megfelelõ gondossággal kezeli a honlapon szereplõ információkat, azonban azokban változás, elírás mindezek ellenére lehetséges. Az adatbázisban szereplõ esetleges hibákért, elírásokért felelõsséget nem vállalunk.

3..    A honlapunkon keresztül valamely szolgáltatásunkra, rendezvényünkre, programunkra vonatkozó jelentkezés lehetõsége nem minõsül szerzõdéskötési ajánlatnak, az a Linistry Kft. részérõl ajánlati kötöttséget nem keletkezetett.

4.    A Linistry Kft. honlapja szerzõi jogvédelem alá tartozik. A honlapon megjelenített tartalom egészét, illetve részeit a saját személyes használattól eltérõ célra és mértékben kizárólag elõzetes írásbeli engedélyünk alapján lehet bármilyen módon felhasználni, kinyomtatni, reprodukálni, nyilvánosan közzétenni, terjeszteni, tárolni, átruházni, illetve bármilyen egyéb módon a nyilvánosságot szolgáló vagy kereskedelmi célzattal felhasználni.

5.    Partnereink a honlap használatával tudomásul veszik és elfogadják a jelen nyilatkozatban foglalt valamennyi feltételt.